Toiminta

Tervetuloa tutustumaan Suomen ensimmäisen kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan ihkaomaan ammattiosastoon ja sen toimintaan!